Brug beregneren til af finde ud af, hvad du betaler for at have din opsparing placeret i Lokal Puljeinvest. Ved Kontant Placering vises udviklingen for din opsparing, hvis den står kontant med den ovenfor indtastede kontorente.

ÅOP viser den årlige omkostning i procent, og ÅOK viser den årlige omkostning i kroner.

Der må indbetales op til 6.000 kr. om året på børneopsparing og maksimalt 72.000 kr. i hele ordningens løbetid.

år
kr.
kr.
kr.
%Forudsætninger »

Generelt

Kolonnen ”Omkostninger” angiver de samlede omkostninger ved investeringen, dvs. administrationsgebyret såvel som udgifter til køb og salg af værdipapirer m.v. i puljerne. ÅOK og ÅOP angiver de samlede omkostninger opgjort på årsbasis.


Samfundsforudsætninger

Prognosen er baseret på de forventninger til afkast og inflation som Det Sagkyndige Råd udarbejder til brug for medlemmerne i Finans Danmark og Forsikring & Pension. Det Sagkyndige Råd er et uafhængigt ekspertudvalg under ledelse af professor Jesper Rangvid fra CBS. Afkastforventninger fastsættes før investeringsomkostninger og er angivet som følger:

Kort sigt
(1-5 år)
Mellemlangt sigt
(6-10 år)
Langt sigt
(over 11 år)
Stats- og realkreditobligationer -1,20% 1,00% 3,50%
Investment grade obligationer -0,20% 1,60% 3,50%
High-yield obligationer 3,10% 4,00% 3,50%
Emerging markets statsobligationer 2,40% 4,40% 3,50%
Globale aktier (developed markets) 5,90% 6,50% 6,50%
Emerging markets aktier 8,50% 9,10% 6,50%
Inflation 1,20% 1,70% 2,00%

 

Med den aktivfordeling som puljerne har, munder dette ud i følgende forventede afkast for puljerne på kort og lang sigt i beregningsgrundlaget.

Forventet afkast
kort sigt
(1-5 år)
Forventet afkast
mellemlangt sigt
(6-10 år)
Forventet afkast
langt sigt
(over 11 år)
Korte Obligationer-0,40%1,00%3,50%
Obligationer -1,20%1,00%3,50%
Mixpulje Minimum 0,94% 2,31%3,95%
Mixpulje Lav 1,63% 2,93%4,25%
Mixpulje Middel 2,89% 4,08%4,85%
Mixpulje Høj 4,11% 5,14%5,45%
Mixpulje Maksimum 5,31% 6,10%6,05%
Danske aktier 5,90% 6,50%6,50%
Globale aktier 6,21% 6,81%6,50%

 

Bemærk at der alene er tale om et forventet afkast, og at den forventede udvikling i puljerne ikke er en garanti for den fremtidige udvikling i afkast og formue.


Løbende indbetalinger reguleres/forhøjes med den anførte inflationssats.

 

Omkostningssatser
Pulje Beløbsgrænser ÅOP
Danske Aktier 1,71 %
Mixpulje Lav 1,32 %
Mixpulje Middel 1,50 %
Mixpulje Høj 1,69 %
Mixpulje Maksimum 1,75 %