Beskrivelse af Danske Aktier

Puljen investerer fortrinsvis i danske aktier gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter. Investeringen foretages efter en passiv strategi, hvor målet er at følge afkastet i et udvalgt aktieindeks så tæt som muligt. Dermed minimeres risikoen for, at puljens afkast afviger fra markedets. Der kan også investeres direkte i aktier, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud.

Investering i aktier er forbundet med væsentligt større kursudsving end investering i obligationer, og der kan derfor forekomme store udsving i puljens afkast, som kan være negativt i nogle år. Til gengæld forventes der erfaringsmæssigt et højere afkast ved investering i aktier end i obligationer.

Normalt vil puljen være investeret i de 25 største aktier i Danmark, hvoraf en enkelt aktie maksimalt må udgøre 20%.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her


Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast

Da Lokal Puljeinvest er en nystiftet forening for puljeinvestering, er afkastangivelser før 1. juli 2016 afkast for den portefølje, der mest ligner investeringsstrategien for den pågældende pulje. I dette tilfælde er det afdelingen OMX C20 Capped i Investeringsforeningen Sparinvest, som administreres af ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Afkastangivelser fra før den pågældende afdelings stiftelse, er afkast for afdelingens benchmark. Benchmark data er repræsenteret frem til 30. november 2011.
De oplyste tal er puljens investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: