Beskrivelse af 4 - 8 år - Høj

Puljen investerer fortrinsvis i en blanding af globale aktier og obligationer gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter. Der kan også investeres direkte i aktier, obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud.

Målsætningen med puljen er at sprede investeringerne på mange forskellige værdipapirtyper, herunder både aktier og obligationer. Der investeres i værdipapirer fra forskellige geografiske regioner, brancher og markeder i forskellig valuta i en bred vifte af forskellige værdipapirer.

60-70% af puljens formue vil være investeret i globale aktier og 30-40% i globale obligationer. Afdelingens afkast forventes at være højere end Mixpulje Middel, som følge af dens større andel af aktier.


For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Mixpulje Høj

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: