Beskrivelse af 2 - 4 - Høj

Puljen investerer fortrinsvis i en blanding af globale aktier og obligationer gennem afdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter. Der kan også investeres direkte i aktier, obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud.

Målsætningen med puljen er at sprede investeringerne på mange forskellige værdipapirtyper, herunder både aktier og obligationer. Der investeres i værdipapirer fra forskellige geografiske regioner, brancher og markeder i forskellig valuta i en bred vifte af forskellige værdipapirer.

45-55% af puljens formue vil være investeret i globale aktier og 45-55% i globale obligationer. Afdelingens afkast forventes, set over en længere periode, at være højere end Mixpulje Lav, men lavere end Mixpulje Høj, som har en større allokering mod aktier.


For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Mixpulje Middel

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: