Brug beregneren til af finde ud af, hvad du betaler for at have din opsparing placeret i Lokal Puljeinvest. Ved Kontant Placering vises udviklingen for din opsparing, hvis den står kontant med den ovenfor indtastede kontorente.

ÅOP viser den årlige omkostning i procent, og ÅOK viser den årlige omkostning i kroner.

år
kr.
kr.
%Forudsætninger »

Generelt

Kolonnen ”Omkostninger” angiver de samlede omkostninger ved investeringen, dvs. administrationsgebyret såvel som udgifter til køb og salg af værdipapirer m.v. i puljerne. ÅOK og ÅOP angiver de samlede omkostninger opgjort på årsbasis.


Samfundsforudsætninger

Prognosen er baseret på de forventninger til afkast og inflation som Det Sagkyndige Råd udarbejder til brug for medlemmerne i Finans Danmark og Forsikring & Pension. Det Sagkyndige Råd er et uafhængigt ekspertudvalg under ledelse af professor Jesper Rangvid fra CBS. Afkastforventninger fastsættes før investeringsomkostninger og er angivet som følger:

Kort sigt
(1-5 år)
Mellemlangt sigt
(6-10 år)
Langt sigt
(over 11 år)
Stats- og realkreditobligationer -0,30% 0,80% 3,50%
Investment grade obligationer 1,10% 1,60% 3,50%
High-yield obligationer 5,00% 3,90% 3,50%
Emerging markets statsobligationer 3,90% 4,10% 3,50%
Globale aktier (developed markets) 6,80% 7,50% 6,50%
Emerging markets aktier 9,50% 9,70% 6,50%
Inflation 1,20% 1,60% 2,00%

 

Med den aktivfordeling som puljerne har, munder dette ud i følgende forventede afkast for puljerne på kort og lang sigt i beregningsgrundlaget.

Forventet afkast
kort sigt
(1-5 år)
Forventet afkast
mellemlangt sigt
(6-10 år)
Forventet afkast
langt sigt
(over 11 år)
Korte Obligationer-0,26%0,81%3,46%
Obligationer -0,30%0,79%3,47%
Mixpulje Minimum 1,45% 2,19%3,87%
Mixpulje Lav 2,28% 2,95%4,19%
Mixpulje Middel 4,02% 4,62%4,96%
Mixpulje Høj 4,94% 5,51%5,39%
Mixpulje Maksimum 5,95% 6,59%5,98%
Danske aktier 6,78% 7,47%6,48%
Globale aktier 6,72% 7,42%6,43%

 

Bemærk at der alene er tale om et forventet afkast, og at den forventede udvikling i puljerne ikke er en garanti for den fremtidige udvikling i afkast og formue.


 

Omkostningssatser
Pulje Beløbsgrænser ÅOP
Korte Obligationer 0,67 %
Obligationer 0,71 %
Danske Aktier 1,71 %
Globale Aktier 2,01 %
Mixpulje Minimum 1,11 %
Mixpulje Lav 1,32 %
Mixpulje Middel 1,65 %
Mixpulje Høj 1,74 %
Mixpulje Maksimum 1,85 %