Beskrivelse af Korte Obligationer

Puljen investerer fortrinsvist i stats- og realkreditobligationer med kort løbetid udstedt i danske kroner eller euro. Investeringen sker gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter, hvorigennem der i mindre udstrækning også kan investeres i erhvervsobligationer og pengemarkedsindskud. Endelig kan der investeres direkte i obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud.

Puljens obligationer vil have en varighed på maksimalt tre år, hvilket betyder, at obligationerne vil have en lav rentefølsomhed og dermed begrænset risiko for kursudsving.

Puljen investeres ud fra en strategi, hvor målet er at følge afkastet i et bredt sammensat indeks, som består af korte stats- og realkreditobligationer. Porteføljen sammensættes, så den svarer til det pågældende indeks – dog med mulighed for afvigelser, som vil blive foretaget for at optimere afkastet i forhold til markedet.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her


Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast

Da Lokal Puljeinvest er en nystiftet forening for puljeinvestering, er afkastangivelser før 1. juli 2016 afkast for den portefølje, der mest ligner investeringsstrategien for den pågældende pulje. I dette tilfælde er det afdelingen INDEX Stabile Obligationer i Investeringsforeningen Sparinvest, som administreres af ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Afkastangivelser fra før den pågældende afdelings stiftelse, er afkast for afdelingens benchmark. Benchmarkdata er repræsenteret frem til 31. januar 2014.
De oplyste tal er puljens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: