Beholdningsoversigt pr. 31. december 2020

Segmentfordeling Vægt
0.50% Realkredit Danmark A/S 2050 SDO 12,12 %
0.50% Denmark Government Bond 2029 Statsobligationer 10,05 %
1.00% Jyske Realkredit A/S 2027 SDO 8,58 %
0.50% Nykredit Realkredit AS 2050 SDO 5,44 %
0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 SDO 4,69 %
1.00% Realkredit Danmark A/S 2028 SDO 4,68 %
4.50% Denmark Government Bond 2039 Statsobligationer 4,59 %
0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 SDO 3,87 %
1.00% Nykredit Realkredit AS 2029 SDO 3,62 %
0.50% Jyske Realkredit A/S 2050 SDO 3,56 %
0.13% Government of Faroe Islands Bond 2025 Statsobligationer 3,34 %
0.50% Denmark Government Bond 2027 Statsobligationer 2,83 %
2.00% Nykredit Realkredit AS 2026 SDO 2,62 %
1.00% Jyske Realkredit A/S 2026 SDO 2,48 %
1.00% Nykredit Realkredit AS 2028 SDO 2,16 %
1.00% Jyske Realkredit A/S 2050 SDO 2,01 %
0.39% Danmarks Skibskredit A/S 2022 SDO 2,00 %
0.50% Nykredit Realkredit AS 2053 SDO 1,93 %
0.50% DLR Kredit A/S 2040 SDO 1,90 %
0.50% Realkredit Danmark A/S 2040 SDO 1,89 %
2.00% Jyske Realkredit A/S 2047 SDO 1,48 %
0.39% Danmarks Skibskredit A/S 2024 SDO 1,34 %
0.50% Jyske Realkredit A/S 2040 SDO 1,29 %
2.50% Nykredit Realkredit AS 2047 SDO 1,11 %
1.50% Nykredit Realkredit AS 2040 SDO 0,97 %
3.00% Nykredit Realkredit AS 2044 SDO 0,97 %
2.00% Jyske Realkredit A/S 2032 SDO 0,92 %
2.00% Realkredit Danmark A/S 2037 SDO 0,84 %
2.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2032 SDO 0,71 %
1.00% Nykredit Realkredit AS 2053 SDO 0,66 %
1.00% Realkredit Danmark A/S 2035 SDO 0,58 %
1.50% Realkredit Danmark A/S 2050 SDO 0,41 %
3.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2044 SDO 0,37 %
2.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 SDO 0,36 %
1.00% Nykredit Realkredit AS 2050 SDO 0,29 %
2.00% Jyske Realkredit A/S 2047 SDO 0,26 %
2.50% Nykredit Realkredit AS 2047 SDO 0,20 %
3.00% Realkredit Danmark A/S 2044 SDO 0,20 %
2.00% Jyske Realkredit A/S 2032 SDO 0,18 %
3.50% Jyske Realkredit A/S 2044 SDO 0,16 %
1.50% Nykredit Realkredit AS 2040 SDO 0,12 %
3.00% Nykredit Realkredit AS 2044 SDO 0,12 %
2.00% Realkredit Danmark A/S 2037 SDO 0,11 %
Øvrige... 0,88 %