Beskrivelse af Mixpulje Maksimum

Puljen investerer fortrinsvis i en blanding af globale aktier og obligationer gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter. Der kan også investeres direkte i aktier, obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud.

Målsætningen med puljen er at sprede investeringerne på mange forskellige værdipapirtyper, herunder både aktier og obligationer. Der investeres i værdipapirer fra forskellige geografiske regioner, brancher og markeder i forskellig valuta i en bred vifte af forskellige værdipapirer.

80-90% af puljens formue vil være investeret i globale aktier og 10-20% i globale obligationer. Afdelingens afkast forventes at være højere end Mixpulje Høj, som følge af dens større andel af aktier.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her


Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast

Da Mixpulje Maximum er en nystartet pulje, er afkastangivelse fra før 1. maj 2018 afkast for den portefølje, der mest ligner investeringsstrategien for puljen. Afkasthistorikken er sammensat af et mix af Sparinvest-Procedo og Sparinvest-Equitas i Sparinvest SICAV, som administreres af Sparinvest S.A.
De oplyste tal er puljens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: