Beskrivelse af Mixpulje Høj

Puljen investerer fortrinsvis i en blanding af globale aktier og obligationer gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter. Der kan også investeres direkte i aktier, obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud.

Målsætningen med puljen er at sprede investeringerne på mange forskellige værdipapirtyper, herunder både aktier og obligationer. Der investeres i værdipapirer fra forskellige geografiske regioner, brancher og markeder i forskellig valuta i en bred vifte af forskellige værdipapirer.

60-70% af puljens formue vil være investeret i globale aktier og 30-40% i globale obligationer. Afdelingens afkast forventes at være højere end Mixpulje Middel, som følge af dens større andel af aktier.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her


Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast

Da Lokal Puljeinvest er en nystiftet forening for puljeinvestering, er afkastangivelser før 1. juli 2016 afkast for den portefølje, der mest ligner investeringsstrategien for den pågældende pulje. I dette tilfælde er det for afdelingen Sparinvest-Procedo i Sparinvest SICAV, som administreres af Sparinvest S.A..
De oplyste tal er puljens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: