DJS Puljeinvest

Gennem puljeinvestering får du mulighed for at investere en pensionsopsparing eller børneopsparing i en sammensætning af værdipapirer, som passer til det forventede udbetalingstidspunkt og den risiko, som du er villig til at tage.

I samarbejde med Lokal Puljeinvest tilbyder vi flere forskellige investeringspuljer til din opsparing. Det kan være svært at overskue hvilken investeringsmulighed, der er den helt rigtige for dig. Vi har porteføljeforslag til at hjælpe dig med at vælge netop den pulje, som passer til din risikoprofil. Rent praktisk får du ved puljeinvestering en puljekonto knyttet til din pensionsopsparing eller børneopsparing. Hertil vil dine fremtidige løbende indbetalinger blive overført.

Ved puljeinvestering får du en stor spredning af dine investeringer, og selv for små beløb får du en bred investering, som er med til at reducere din risiko.

Dine investeringer overvåges dagligt og tilpasses løbende af erfarne porteføljeforvaltere, hvis mål er at sikre dig det bedste afkast til din pensionsopsparing eller børneopsparing.

På pensionsordninger har du sikkerhed for, at dine indskud i DJS Puljeinvest altid bliver dækket fuldt ud af Garantiformuen - nøjagtig som hvis du havde haft pengene stående kontant på en pensionskonto.

På børneopsparinger er dine indskud i DJS Puljeinvest, som stammer fra indskud på børneopsparinger før 1. juni 2015, dækket fuldt ud af Garantiformuen, mens børneopsparinger i DJS Puljeinvest, som stammer fra indskud på børneopsparinger efter den 31. maj 2015, ikke er dækket af Garantiformuen.

I tabellen til højre kan du følge med i, hvordan dine investeringer udvikler sig fra måned til måned. Under menupunktet "Rapporter m.v." finder du bl.a. kvartalsrapporter, faktablade, markedskommentarer og retningslinjer.

Investeringsprofilafkast

Investeringshorisont Lav risiko Mellem risiko Høj risiko Meget høj risiko
Under 3 år 0,72 % 2,28 % 4,75 %
3 - 7 år 0,72 % 2,28 % 4,75 % 7,01 %
Over 7 år 2,28 % 4,75 % 7,01 % 10,64 %

Afkast er angivet som år-til-dato afkast. De oplyste tal er profilernes investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

Puljeafkast

Pulje Måned ÅTD 1 år 3 år 5 år
Danske Aktier 5,68 % 0,73 % 54,45 % 18,14 % 13,62 %
Globale Aktier 8,12 % 13,23 % 38,86 % 6,12 % 7,38 %
Mixpulje Minimum 1,02 % 0,72 % 7,72 % 1,06 % 1,71 %
Mixpulje Lav 1,90 % 2,28 % 12,99 % 1,87 % 2,57 %
Mixpulje Middel 3,51 % 4,75 % 20,79 % 3,37 % 4,54 %
Mixpulje Høj 4,92 % 7,01 % 25,84 % 3,94 % 5,48 %
Mixpulje Maksimum 6,71 % 10,64 % 33,28 % 5,22 % 6,62 %

Afkast på 3 og 5 års sigt er angivet pr. år. De oplyste tal er puljernes investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

Senest opdateret ultimo marts 2021