Beskrivelse af Høj - 3 - 6 år

Porteføljen egner sig til investorer med høj risikovillighed og en tidshorisont på over syv år.

Porteføljen investerer fortrinsvis i en blanding af globale aktier og obligationer gennem investeringsfonde i danske eller udenlandske investeringsinstitutter

Målsætningen med Porteføljen er at sprede investeringerne på mange forskellige værdipapirtyper, herunder både aktier og obligationer. Der investeres i værdipapirer fra forskellige geografiske regioner, brancher og markeder i forskellig valuta i en bred vifte af forskellige værdipapirer.

Normalt vil 65 % af Porteføljens formue være investeret i globale aktier og 35 % i globale obligationer. Forvalter kan fravige denne fordeling med +/- 5% i de enkelte aktivklasser, såfremt det vurderes at være i Porteføljens interesse ud fra en afkast- og/eller risikovurdering.

Afdelingens afkast forventes at være højere end Mixpulje Mellem, som følge af dens større andel af aktier.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Mixpulje Høj

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: