Beskrivelse af Lav - Under 3 år

Porteføljen egner sig til investorer med lav risikovillighed og en tidshorisont på under tre år.

Porteføljen investerer fortrinsvist i stats- og realkreditobligationer med kort løbetid udstedt i danske kroner eller euro. Investeringen sker gennem investeringsfonde i danske eller udenlandske investeringsinstitutter. Der kan i mindre udstrækning også investeres i erhvervsobligationer og pengemarkedsindskud.

Porteføljens obligationer vil have en såkaldt varighed på maksimalt tre år, hvilket betyder, at obligationerne vil have en lav rentefølsomhed og dermed begrænset risiko for kursudsving.

Porteføljen investeres ud fra en strategi, hvor målet er at følge afkastet i et bredt sammensat indeks, som består af korte stats- og realkreditobligationer. Porteføljen sammensættes, så den svarer til det pågældende indeks – dog med mulighed for afvigelser, som vil blive foretaget for at optimere afkastet i forhold til markedet.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Mixpulje Lav

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: